Struktura a velikost spoluúčasti je důležitým parametrem v posuzování nabídky v pojištění pohledávek. Stanovuje, jak velkou sumou se pojištěný podílí na celkové škodě vzniklé neuhrazením pohledávky.

A) Procentní spoluúčast

Základní formou spoluúčasti, kterou uplatňují všichni pojistitelé je procentní podíl klienta. Spoluúčasti se pohybují v rozsahu 10 - 12%. Při pojištění nepojmenovaných odběratelů může být spoluúčast i vyšší. Velikost spoluúčasti je svázána s cenou (sazbou) pojištění a je proto třeba posuzovat tyto parametry společně.

Příklad:
Spoluúčast = 10%
Výpočet škody:
Faktura A 350.000,- Kč
Faktura B 520.000,- Kč
Faktura C 160.000,- Kč
Celkem ztráta 1.030.000,- Kč
Náklady na vymáhání: 45.000,- Kč
Celkem škoda: 1.075.000,- Kč
Plnění pojišťovny 90%: 967.500,- Kč

Pokud by došlo k vymožení celé pohledávky před koncem karenční lhůty, uhradí klient pouze spoluúčast na nákladech na vymáhání: 10% ze 45.000,- = 4.500,-Kč

B) Pevná spoluúčast (integrální frančíza)

Kromě procentní spoluúčasti uplatňují někteří pojistitelé navíc omezení malých škod, a to formouintegrální frančízy (20.000 - 200.000,- Kč). Integrální frančíza v podstatě znamená, že pokud škoda nedosáhne stanovené výšky, nehradí pojistitel nic. Překročí-li celková škoda tento limit, pojišťovna uplatňuje pouze procentní spoluúčast. Při posuzování významu této formy spoluúčasti je třeba vycházet z analýzy minimální velikosti pohledávek.

Příklad:
Integrální frančíza = 40.000,- Kč
Spoluúčast = 15%
A) Škoda je ve výši 35.000,- Kč - pojišťovna nevyplácí žádné plnění
B) Škoda je ve výši 45.000,- Kč - pojišťovna vyplácí plnění ve výši 85% = 38.250,-Kč