ÚvodÚvěrový management

Úvěrový management

Mnozí lidé si nejsou vědomi potencionálního dopadu špatných pohledávek na jejich obchody. Spojují si špatné pohledávky se svými menšími zákazníky a berou je spíše jako obtíž než jako systémové nebezpečí.

Jen zřídka si je spojují se svými dobrými zákazníky nebo si všímají pouze vlivu náhlé ztráty zákazníka na jejich příjmy. Přesto však každý rok známá jména mizí a zanechávají za sebou dlouhou řadu dodavatelů a partnerů, kteří sami nepoznali včas nebezpečí.

Systematickou prací s úvěrovými riziky lze omezit tlaky, které vyplývají z pozdních plateb a špatných pohledávek.

Kontakt

Ing. Vladimír Soulek

Specialista pojištění pohledávek

602 680 410

vladimir.soulek@insia.com