ÚvodPrincipy pojištěníOrientační ceny pojištění

Orientační ceny pojištění

Vlastní cena (sazba) pojistného souvisí jednoznačně s následujícími parametry:
 • pojištěný obrat (v tuzemsku včetně DPH)
 • odvětví podnikání zákazníků
 • počet zákazníků a jejich struktura
 • země (teritoria) do kterých se pojištění sjednává
 • navržená struktura pojištění
 • kvalita řízení úvěrových rizik podniku a minulé škody (ztráty)

Cena pojištění je pochopitelně významná pro každého klienta. U řady sofistikovaných klientů se však v poslední době setkáváme s tím, že cena není na prvním místě. Velmi významné jsou totiž i další podmínky nabídky, které v souhrnu s cenou nakonec rozhodnou o tom, která pojišťovna v tendru zvítězí.

Jsou to:

 • ochota, vstřícnost a flexibilita při návrhu struktury pojištění
 • schopnost přidělovat dostatečné úvěrové limity (souvisí s kvalitou úpisu rizik)
 • možnost převzetí procesu vymáhání pohledávky pojišťovnou a výše úhrady nákladů na vymáhání
 • kvalita komunikace a administrativy - jak probíhá zadávání poptávek na limity a jejich vyřizování
 • výše a struktura poplatků za úvodní prověření a následný monitoring zákazníků

Z výše uvedeného je zřejmé, že každou nabídkou se zabýváme individuálně. Pro ilustraci lze uvést, že většinou se sazby pojistného pohybují v rozmezí 0,1 - 0,5 % z pojištěného obratu (při obratu v řádu nad 20 - 500 mil Kč). U menších společností je situace trochu obtížnější, avšak ani zde by pojistné sazby neměly překročit hranici 1%