ÚvodPrincipy pojištěníJaké pohledávky pojistit?

Jaké pohledávky pojistit?

Nelze pochopitelně pojistit pohledávky (respektive odběratele), které jsou v okamžiku počátku pojištění již takovou dobu po splatnosti, že by se na ně již vztahovalo pojištění (u těch již "škoda" vznikla)

Varianty řešení pojistného programu:

 

A) Pojištění jedné dodávky (faktury)

Toto řešení není bohužel na českém pojistném trhu dosud k dispozici. I v zahraničí se zatím používá poměrně málo. Pro efektivní fungování vyžaduje rozsáhlou databázi přístupnou on-line a zpravidla funguje na principu zadávání jednotlivé faktury do pojištění, okamžitého automatického schválení pojišťovnou a okamžité platby pojistného (často on-line a kreditní kartou). Většinou je třeba uzavřít s pojišťovnou i rámcovou smlouvu.

B) Pojištění jednoho odběratele

Nejjednodušší řešení, kdy jsou pojištěny všechny dodávky jednomu konkrétnímu zákazníkovi. Pojišťovna stanoví na základě prověření finančních ukazatelů maximální velikost rizika (úvěrový limit), které je ochotna převzít. Pojištění jednotlivých zákazníků však není pojišťovnami příliš oblíbeno, a proto je zpravidla mnohem dražší než pojištění obratové (všech zákazníků). Některé pojišťovny ho nenabízí vůbec. Důvodem je vysoká selekce rizika, tedy situace, kdy si klient vybírá do pojištění pouze toho odběratele, u něhož předpokládá vysokou pravděpodobnost selhání.

C) Pojištění většího obratuse všemi významnými odběrateli - jmenovitě pojištění zákazníci

Tato varianta poskytuje velmi efektivní ochranu při obchodních vztazích a zároveň umožňuje získat výhodnou cenu (sazbu) pojištění. Při návrhu pojištění si pojištěný stanovuje dolní hranici velikosti úvěrového limitu při jehož překročení bude přihlašovat jednotlivé odběratele do pojištění. Dolní hranice závisí na rozsahu a struktuře odběratelů. Může být stanovena např. na 50.000,-Kč , ale i na 500.000,- Kč dle velikosti obratu pojištěného a jeho struktury zákazníků.

D) Pojištění celého obratu - s využitím nejmenovitého krytí

V případech, kdy má společnost kromě velkých zákazníků také značný počet relativně malých odběratelů, může být systém jmenovitě pojištěných zákazníků (viz C) doplněn o tzv. paušální krytí pro nepojmenované zákazníky. Pro tuto skupinu,která se definuje maximální horní hranicí pohledávek, přebírá pojišťovna riziko bez dalšího individuální prověřování odběratelů. Podmínkou pro zařazení zákazníka do nejmenovitého krytí je buď doložení dobré obchodní zkušenosti (obvykle definované jako dvě faktury uhrazené maximálně do 60 dnů po splatnosti v předchozích 12 měsících) a nebo pozitivní kreditní informace od pojistiteli akceptovaných agentur.

Základní parametry pro přijetí pohledávky do pojištění:
  • prodej zboží nebo služeb (pouze podnikatelským subjektům)
  • platba fakturou s odloženou dobou splatnosti
  • maximální doba splatnosti 120 - 360 dnů (pro určité zboží až dva roky)
  • zákazník je z ČR nebo se nachází v zemi, na kterou je možné pojištění uzavřít
  • pojišťovna schválí pro přihlášeného odběratele úvěrový limit
  • odběratel spadá do kategorie nepojmenovaných zákazníků (je-li sjednáno ve smlouvě)

V průběhu výběrového řízení na pojištění pohledávek specialisté společnosti INSIA připraví pro Vaši firmu takovou strukturu pojištění, která Vám bude maximálně vyhovovat. Díky zkušenostem z návrhů mnoha desítek pojistných programů a spolupráci se všemi pojišťovnami na trhu máme ty nejlepší předpoklady k nalezení optimálního řešení i pro Vás.