ÚvodPrincipy pojištěníPojištěné země

Pojištěné země

A) Tuzemsko


Značnou popularitu si v několika posledních letech získalo čistě tuzemské pojištění pohledávek, kdy dodavatel i odběratel jsou české firmy. Přestože prověřování odběratelů by mělo být relativně jednodušší než při exportu, dochází stále k řadě selhání plateb. U řady českých firem je navíc díky jejich uzavřenosti a neplnění informační povinnosti velmi obtížné zjistit finanční údaje o hospodaření. Velmi oblíbené je bohužel v České republice úmyslné zadržování plateb, které řada podniků využívá jako zdroj financování. Je však prověřeno, že odběratelé, na které bylo uzavřeno pojištění, mají většinou lepší platební morálku. Musí se totiž obávat toho, že v případě neplacení zveřejní pojišťovna tuto informaci ve výměnných informačních sítích kreditních agentur, což může vést k následným obtížím při financování a obchodu.

 

B) Vyspělé země (EU a OECD)


Ovšem i ve vyspělých zemích Evropy má pojištění pohledávek svůj význam. V nynější době, kdy řada podniků čelí nestabilní ekonomické situaci, se může odběratel velmi rychle dostat do platebních potíží, které mohou vést i ke konkurzu. Narůstající počet bankrotů v řadě zemí Evropské unie dokládá nelehké podnikatelské prostředí. I když je někdy možné dosáhnout částečného uspokojení pohledávek při soudním nebo mimosoudním vyrovnání, je třeba si uvědomit, že služby právníků v těchto případech jsou velmi nákladné a bez pojištění je často obtížné účinně hájit svá práva. Země EU (a část zemí OECD) však díky své stabilitě a kvalitnímu právnímu prostředí patří většinou mezi oblasti s nejlepšími podmínkami pro pojištění pohledávek.

 

C) Rizikové země


Pojištění pohledávek má pro české podniky největší význam při exportu do vzdálených teritorií. Odlišná kultura a zvyky při podnikání spolu s geografickou vzdáleností činí prověřování odběratelů a případné vymáhání pohledávek složitým a nákladným. Zde může pojišťovna výrazně pomoci při prevenci škody (úvodní prověření odběratele a následný pravidelný monitoring), ale i v případě, kdy škoda přece jen vznikne (vymáhání pohledávky). Seznamy zemí, do kterých lze uzavřít pojištění pohledávek se mění podle politické a ekonomické situace ve světě. Specialisté na pojištění pohledávek ve společnosti INSIA pro Vás prověří aktuální možnosti pojistného trhu dle Vašich konkrétních požadavků.