ÚvodVýhody

Výhody

Ochrana bilance

Průměrný obchodní či výrobní podnik má ve formě pohledávek i 30 - 50 % všech svých aktiv. Z výšky ztrát, které po sobě zanechávají zkrachovalé podniky, lze snadno dovodit, že špatné pohledávky představují pro podniky řádově vyšší škody než všechny povodně, požáry, či jiné živelné události dohromady.

Konkurenční výhoda

Zajímavým využitím pojištění pohledávek k rozvoji obchodních aktivit je prodloužení lhůty splatnosti faktur pro pojištěné odběratele s dobrou finanční situací. Riziko selhání platby je ošetřeno pojištěním, a tudíž si podnik může dovolit prodloužit platební podmínku svému odběrateli, a tím mu poskytnout lepší obchodní podmínky než konkurenční dodavatel.

Prověřování zákazníků

Nedílnou součástí pojištění pohledávek je prověřování odběratelů klienta pojišťovnou během procesu přidělování úvěrového limitu. Důležité je, že prověření provádí nezávislý subjekt, který stojí mimo společnost a není tedy ovlivňován případnými osobními vztahy s odběratelem či jinými tržními tlaky.

Kázeň a systém

Z našich dosavadních zkušeností jednoznačně vyplývá, že po zavedení pojištění pohledávek se v řadě společností zvýšila vnitřní kázeň a systematický přístup k řízení úvěrových rizik. Zejména pak u menších a středních společností, kde většinou není dostatek času a zdrojů k pro systematické řízení.

Zvýšení bonity pro banky

Častou formou provozního financování je (vedle volného provozního úvěru) například odkup pohledávek bankou. Přitom pojišťovna jako faktický ručitel má zpravidla velmi vysokou bonitu. Na základě pojištění pohledávek je proto možné postavit následující mechanismus financování dodavatelských úvěrů:

  • klient poskytuje svým pojištěným odběratelům dodavatelský úvěr (odloženou platbu např. 90 dnů
  • banka refinancuje tento úvěr formou revolvingu či kontokorentu (do výše krytí pojišťovny)
  • pojistná smlouva je vinkulována ve prospěch banky, která pak nepotřebuje další zajištění úvěru
  • v případě nezaplacení pohledávky odběratelem použije banka plnění od pojišťovny na splacení úvěru

Vymáhání pohledávek

U některých pojišťoven je součástí produktu i služba zajišťující vymáhání pohledávek. Po ohlášení škody pak klient předá veškerou dokumentaci o pohledávkách (kopie faktur, dodací listy, smlouvy atd.) vůči danému odběrateli pojišťovně, která si pak sama řídí vymáhání. U některých pojišťoven se oprávněné náklady na vymáhání stávají součástí celkové škody a pojišťovna se tedy podílí na jejich úhradě.

Kontakt

Ing. Vladimír Soulek

Specialista pojištění pohledávek

602 680 410

vladimir.soulek@insia.com